Tecla Número 2

Localització: Bloc alfanumèric,   Fila 1, tercera tecla de la esquerra Amb Majús.: ”  (cometes) Amb Ctrl: Amb Alt: Amb AltGr: @ (arroba) Després de: ´ (accent agut): Després de ` (accent greu): Després de ¨ (dièresi): Després de ^ (circumflex): Nivell de puntuació necessari en NVDA para escoltar-ho: El número s’escolta sempre, pels altres caràcters Llegir més…

Tecla Número 1

Localització: bloc alfanumèric, fila 1, segona tecla de la esquerra Amb Majús.: ! (tancar exclamació) Amb Ctrl: Amb Alt: Amb AltGr: Després de: ´ (accent agut): Després de ` (accent greu): Després de ¨ (dièresi): Després de ^ (circumflex): Nivell de puntuació necessari en NVDA para escoltar-ho: El número s’escolta sempre, pels altres caràcters cal Llegir més…