Memòria 2020Durant aquest any, les nostres activitats han estat afectades per la pandèmia, hem hagut de fer les sessions de treball de forma telemàtica.

Participació en congressos, xerrades…

Hem participat, a la tercera trobada de desenvolupadors i usuaris del lector de pantalla, NVDA de parla hispana celebrada a mitjans d’octubre. Fins ara hem participat en totes les trobades des de la seva fundació.

Vam presentar la ponència: “Redescobrint YouTube, amb NVDA” d’una duració d’unes dues hores.

Hem redescobert YouTube amb combinació del lector de pantalla NVDA, com a font d’informació vàlida per a persones amb discapacitat visual,

Durant anys havíem pensat que el seu contingut era fonamentalment visual, inaccessible i poc seriós.

Però hem pogut comprovar que hi ha informació molt valuosa i variada, que pot satisfer les necessitats culturals, informatives, formatives i de lleure de moltes persones, encara que no és or tot el que llueix i de vegades s’ha de cercar molt.

Hem trobat continguts específics, per exemple:

  • Audiollibres.
  • Pel·lícules amb audiodescripció.
  • Obres de teatre amb audiodescripció.

Així mateix, és sorprenent el nombre de xerrades, conferències, congressos i jornades que no contenen imatges, o si en tenen, no són un impediment per la comprensió gairebé completa del missatge. A partir d’aquests continguts “practicables” podem aconseguir entendre un alt percentatge del seu contingut, i aquesta satisfacció és superior a no haver-los escoltat.

No hem d’oblidar que estem parlant del segon lloc web més visitat del món, i  la segona aplicació més utilitzada del  món en tota mena de dispositius.

La presentació està plantejada en dos grans blocs.

  • Primer expliquem els conceptes fonamentals, la terminologia i la filosofia de YouTube d’aplicació a tots els dispositius.
  • I en segon lloc descrivim les pantalles i  l’operatòria de la versió web.

La preparació d’aquesta ponència ens ha ocupat pràcticament els tres primers anòmals trimestres de l’any.

Formació

Un cop presentada la ponència, ens vàrem adonar, que un àudio de dues hores no tenia utilitat formativa.

Donada la importància d’aquesta font de continguts ens vam plantejar el repte de transformar-la en un altre format que de més utilitat formativa.

Hem desenvolupat una metodologia innovadora fent servir microàudios amb el suport de la pàgina web, que esperem podrem publicar en el primer semestre de 2021.