Ja son disponibles les nostres recomanacions per crear documents accessiblesHem intentar resumir lo més bàsic per elaborar documents accessibles en un senzill full de recomanacions: Recomanacions generals per elaborar documents accessibles estructurat de la següent manera:

També hem publicat la versió en castellà: Recomendaciones generales para elaborar documentos accesibles.