Calendari d’accessibilitat per Webs i Aplicacions mòbils 2019/2020Imatge amb un resum de les dades que hi ha en el text

El 22 de desembre de 2016 va entrar en vigor la Directiva de la Unió Europea 2016/2102 sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic. L’aplicació de la directiva es fa de forma gradual per tal que tots els organismes puguin adaptar els seus webs i aplicacions mòbils.

A nivell estatal, la directiva europea s’ha traspost en el Rial Decret 1112/2018, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el 19 de setembre de 2018, que especifica els requeriments de la directiva.

S’estableix el següent calendari d’aplicació:

  • 20 de setembre de 2019: Obligació per als webs nous publicats després del 20 de setembre de 2018 (la directiva europea estableix el 23 de setembre però la normativa espanyola modifica aquesta data).
  • 20 de setembre de 2020: Obligació per a tots els webs publicats (la directiva europea estableix el 23 de setembre però la normativa espanyola modifica aquesta data).
  • 23 de juny de 2021: Obligació per a les aplicacions mòbils.

Per tant, tots els webs publicats a partir del 20 de setembre de 2018 han tingut un any per adaptar-se als criteris d’accessibilitat, i la resta de webs hauran de ser accessibles a partir del 20 de setembre de 2020.

(Font: GenCat)