Guia YouTube Web: Introducció

1) Objecte

Pretenem facilitar l’accés a aquesta fantàstica font d’informació i coneixements a persones amb dificultats visuals que fan servir el lector de pantalla N V D A.

Per conèixer una mica més com ha estat que hem arribat a preparar a aquesta guia, podeu veure: l’Article publicat a la revista TAG: Redescobrint YouTube i l’Anunci de la Publicació de la primera part de la Guia YouTube Web.

Donat l’origen lingüístic de l’audiència que ens ha motivat per crear aquesta guia, els microàudios els hem fet en castellà.

2) Abast

Encara que els conceptes són aplicables a tots els dispositius en què es pot executar YouTube: telèfons, televisors, etcètera, en les parts descriptives i d’operatòria ens centrem en la versió Web per ordinadors de sobretaula amb Windows 10 i navegador Chrome i Firefox, encara que tenen lleugeres diferències.

3) Limitacions

En ser un aplicatiu Web, el fabricant pot anar introduint modificacions en qualsevol moment, cosa que ja ens hem trobat en desenvolupar aquesta guia, i per això s’ha d’entendre com orientativa amb l’objecte de fer perdre la por a experimentar.

4) Operatòria de la guia

4.1) Estructura general

  • Primer trobem un nivell 1 amb el títol
  • A sota trobarem una descripció del contingut amb enllaços a tots els elements de la pàgina
  • Després, i estructurat per nivells, tot el contingut, després dels enllaços als microàudios poden haver-hi referències creuades amb altres parts de la guia relacionades.

4.2) Detall dels nivells per accés ràpid

  • Nivell 1: Títol de la pàgina.
  • Nivell 2, 3, 4 i 5: Agrupacions d’informació o enllaços als microàudios (no sempre hi són tots els nivells, depèn de cada cas).
  • Nivell 6: Enllaç per anar a la pàgina anterior.

4.3) Reproducció dels microàudios

  • S’inicia el reproductor que l’usuari tingui configurat, si no ha configurat res en especial:
   • S’obrirà en una pestanya nova.
   • En el cas del navegador Chrome s’ha de polsar Majúscula + B per situar el focus en el botó de reproduir/aturar.
   • S’atura i reprèn la reproducció amb la tecla espai.
   • Es tanca i es torna a on estàvem prement Ctrl + W, podent seguir la lectura amb fletxa avall.

 

Anar a la pàgina principal de la Guia YouTube