Guia YouTube Web: Estructura de la web

Primer cal escoltar la introducció. L’estructura fixa de totes les pàgines són una capçalera a la part superior amb el desplegable de notificacions, i un menú inici a la part esquerra, que pot estar reduït, o complet, en aquest cas està compost per les seccions: Inicial, Biblioteca, Subscripcions, Més de YouTube, Configuració i Final.

1) Introducció

2) Capçalera

2.1) Desplegable de Notificacions

3) Menú inici resumit

4) Menú inici Complert

4.1) Introducció

4.2) Secció Inicial

4.3) Secció Biblioteca

4.4) Secció Subscripcions

4.5) Secció Més de YouTube

4.6) Secció Configuració

4.7) Secció Final

 

 

Anar a la pàgina anterior de la Guia YouTube Web