Word 2007 amb tecles: Taules

General

Quan parlem de taules hem de pensar en una estructura similar a un full de càlcul, o sigui, una superfície bidimensional de cel·les amb dades, estructurades amb diverses files i columnes.

Les taules poden ser de molta utilitat per estructurar i facilitar la comprensió de dades complexes, encara que hem de procurar dissenys senzills que siguin compressibles, sent la millor estratègia, moltes vegades, fer diferents taules simples en comptes d’una gran de difícil compressió.

En aquest curs les fem servir per indicar les seqüències i llistes de tecles.

Creació

Posicionar-se en el punt on es vol crear la taula:

Passes Tecles Descripció
1 alt Activa la Barra d’eines i permet les dreceres
2 b1 Obre la pestanya Inserí
3 b Obre el desplegable Taula
4 fletxa dreta Polsar tantes vegades com columnes vulguem
5 fletxa avall Polsar tantes vegades com files vulguem
6 i Obre la finestra Inserí Taula
darrera enter Crear la taula

Ens quedem posicionats en la primera cel·la (Fila 1, columna 1) i podem introduir dades.

Amb les fletxes ens podem moure per les diferents cel·les i anar complimentant-les.