Word 2007 amb tecles: Llistes, amb vinyetes i numerades

General

Una de les funcions comunes en un text és numerar una sèrie de punts o bé introduir davant de cada punt un guió (-), un punt de mida més gran del normal (•), etcètera…

Word incorpora una manera senzilla i molt pràctica de poder numerar paràgrafs o inserir el que s’anomena vinyetes en qualsevol lloc del document. Utilitzar aquestes funcions permet convertir una sèrie de paràgrafs en una llista numerada o precedida de vinyetes. Quan s’utilitza aquesta opció, Word dóna format automàticament als paràgrafs amb sagnat francès: el número o puntet de la primera línia sobresurt per l’esquerra de la resta del paràgraf

Aquesta manera d’estructurar la informació facilita la comprensió del conjunt i de les seves parts.

Els elements es poden tenir diversos nivells.

Activació

Si es desitja convertir a llista amb vinyetes una sèrie de línies que ja hem escrit, haurem de seleccionar-les abans d’activar.

Si escrivim una llista nova, l’hem d’activar a l’inici d’una nova línia.

 

Passes Tecles Descripció
1 aplicacions Obre el menú contextual
2 v / n La lletra V ens porta a l’opció Vinyetes i la lletra N a la de Numeració. Si volem repetir el darrer tipus emprat, polsem enter aquí i finalitzem el procediment
3 fletxa dreta Obre la Biblioteca dels diferents tipus de Vinyeta o de Numeració
4 fletxes Seleccionar el tipus de Vinyeta o Numeració desitjat (Els tipus més habituals són els que surten amb la primera fletxa a la dreta)
darrera enter S’activa el tipus seleccionat

Amb la llista de Vinyetes/Numeració ja activada, en polsar “enter” després d’escriure el contingut de l’element de la llista es crea una nova Vinyeta/Numeració a la línia següent, tornant a polsar enter sense escriure res, desactivarem les Vinyetes/Numeració.

Desactivació

Seleccionem els elements de la llista dels que volem eliminar les Vinyetes/Numeració i repetim el procediment descrit en l’activació seleccionant el tipus de Vinyetes/Numeració Cap.