Word 2007 amb tecles: Imatges, i el seu Text Alternatiu

Imatges

Inserir

Col·locar-se en la posició del document on es vol inserir la imatge, i:

Pas Tecles Descripció
1 alt, b, 1, q Obre la finestra “Inserir imatge” del Windows
2 majúscula + Tab Va a la llista del contingut de la carpeta d’imatges
3 fletxes Seleccionar la imatge desitjada
darrer enter Inserim la imatge seleccionada.

Text alternatiu

Important: És imprescindible per poder comprendre el contingut de les imatges, us recomanem donar un cop d’ull a les nostres Recomanacions generals per elaborar documents accessibles.

Important: Aquest procediment és vàlid tan sols pels documents enregistrats com “.DOCX” que és el format propi del Word 2007, si el document està en format “.DOC”, o d’altres, corresponen a altres versions que no tractem en aquest curs.

Hem de col·locar el focus tot just abans de la imatge, si l’acabem d’inserir, ja la tindrem seleccionada i haurem de saltar el primer pas.:

Pas Tecles Descripció
1 majúscula + fletxa dreta Seleccionem la imatge
2 menú contextual Obrim el menú de context
3 fletxa  avall Les vegades necessàries fins a arribar a Mida.
4 enter Obrim la finestra Mida.
5 Ctrl + avançar pàgina Anem a la pestanya Text Alternatiu
6 Tab Anem al camp d’edició per poder escriure o modificar el text alternatiu (Ull: si ja existeix algun text, en arribar aquest estarà seleccionat)
Darrer enter Enregistrar el text alternatiu de la imatge