Word 2007 amb tecles: Imatges, i el seu Text Alternatiu

Imatges

Inserir

Colocar-se en la posició del document on es vol inserir l’imatge, i:

Pas Tecles Descripció
1 alt, b, 1, q Obre la finestra “Inserir imatge” del Windows
2 majúscula + tab Va a la llista del contingut de la carpeta d’imatges
3 fletxes Seleccionar l’imatge desitjada
darrer enter Inserim l’imatge seleccionada.

Text alternatiu

Important: És imprescindible para poder comprendre el contingut de les imatges, os recomanem donar un cop d’ull a les nostres Recomanacions generals per elaborar documents accessibles.

Important: Aquest procediment és vàlid tan sols per els documents enregistrats com .DOCX que és el format propi del Word 2007, si el document està en format .DOC, o d’altres, corresponen a altres versions que no tractem en aquest curs.

Hem de col·locar el focus tot just abans de l’imatge, si acabem d’inserir ja la tindrem seleccionada i ens tenim que saltar el primer pas.:

Pas Tecles Descripció
1 majúscula + fletxa dreta Seleccionem l’imatge
2 menú contextual Obrim el menú de context
3 fletxa  avall Les vegades necessàries fins arribar a Mida.
4 enter Obrim la finestra Mida.
5 ctrl + avançar pàgina Anem a la pestanya Text Alternatiu
6 tab Anem al camp d’edición para poder escriure o modificar el text alternatiu (Ull: si ja existeix algun text, al arribar aquest estarà seleccionat)
darrer enter Enregistrar el text alternatiu de l’imatge