Word 2007 amb tecles: Hipervincles (enllaços)

Inserir

Per inserir un enllaç, prèviament haurem de fer aquest parell d’operacions:

  1. Copiar al porta-retalls l’adreça d’Internet de destinació (URL).
  2. Seleccionar la part del text del document que s’ancorarà amb l’enllaç (que habitualment es veu en blau i subratllat i que figurarà com enllaç i podrem fer enter per accedir-hi).
Amb aquests dos requisits podem procedir a inserir l’enllaç:
Passes Tecles Descripció
1 alt Activa la Barra d’eines i permet les dreceres
2 b1 Obre la pestanya Inserí
3 l Obre la finestra “Inserir enllaç” i espera que s’introdueixi l’adreça destinació.
4 ctrl + v Enganxar l’adreça que havíem copiat prèviament.
Darrera enter S’insereix l’enllaç.

Exemple

  • Copiant al porta-retalls la següent URL: https://to.fundacio.coaatt.org
  • I seguint el procés indicat sobre el text: Grup de Treball TECNOLOGIA OBERTA
  • Tindrem: