Word 2007 amb tecles: Estils

Concepte general

Els estils (que corresponen als nomenats encapçalaments en el món Web) poden ser de diferents nivells s’apliquen al paràgraf en què estem situats. Ens permeten estructurar el document tant per poder crear índexs automàtics, tant com per facilitar la ‘navegació’ amb lectors de pantalla i millorar l’aspecte estètic.

Una estructura típica d’un document accessible amb estils seria:

 • Nivell 1: Manual de XXX (Estil “Títol 1”)
  • Nivell 2: Capítol 1 (Estil “Títol 2”)
  • Nivell 2: Capítol 2 (Estil “Títol 2”)
   • Nivell 3: Primera part (Estil “Títol 3”)
   • Nivell 3: Segona part (Estil “Títol 3”)
  • Nivell 2: Índex (Estil “Títol 2”)

Un document amb aquest tipus d’estructura és molt accessible que un altre que no la tingui.

Aplicar els Estils

Pas Tecles Descripció
1 alt Obrir la barra d’eines
2 o Obre la pestanya d’inici
3 o Obrir la Galeria d’estils
4 a Anem a l’estil Normal
5 tab Seleccionar l’estil
darrer enter Activar l’estil seleccionat