Punts de referència principals

Tecles emprades

A tots aquests punts es pot anar tan sols amb aquestes pulsacions:

 • Ctrl+Inicio (Mantenir polsada la tecla Control “Ctrl” mentre es polsa “Inicio”)
 • Ctrl+Fin (Mantenir polsada la tecla Control “Ctrl” mentre es polsa “Fin”)
 • Enter (també anomenada “Return” o “Intro”)
 • Tab (Tabulador)

Per aprofundir poder veure els recursos sobre el teclat.

Anar a la Guia d’accessibilitat

 • Ctrl+Fin, Enter

Anar a l’Índex

 • Ctrl+Inicio, Tab, Tab, Enter

Anar al Inici de l’article (cos central)

 • Ctrl+Inicio, Enter

Anar al Inici de la pàgina en que estem

 • Ctrl+Inicio

Anar al Menú principal

 • Ctrl+Inicio, Tab, Tab (el focus es situa en la primera opció del menú: Índex)
 • Per anar a les següents opcions del menú principal feu servir el Tab: Treballs, Actualitat, Guia d’ús, Miscel·lània, Contacte i web de la Fundació COAATT; i polsar Enter per accedir a la desitjada.

Anar a la Pàgina d’inici

 • Ctrl+Inicio, Tab, Enter

Anar a Treballs

 • Ctrl+Inicio, Tab, Tab, Tab, Enter