Punts de referència principals

Tecles emprades

A tots aquests punts es pot anar tan sols amb aquestes pulsacions:

  • Ctrl+Inicio (Mantenir polsada la tecla Control “Ctrl” mentre es polsa “Inicio”)
  • Ctrl+Fin (Mantenir polsada la tecla Control “Ctrl” mentre es polsa “Fin”)
  • Enter (també anomenada “Return” o “Intro”)
  • Tab (Tabulador)

Per aprofundir poder veure els recursos sobre el teclat.

Anar a la Guia d’accessibilitat

  • Ctrl+Fin, Enter

Anar a l’Índex

  • Ctrl+Inicio, Tab, Tab, Enter

Anar al Inici de l’article (cos central)

  • Ctrl+Inicio, Enter

Anar al Inici de la pàgina en que estem

  • Ctrl+Inicio

Anar al Menú principal

Anar a la Pàgina d’inici

  • Ctrl+Inicio, Tab, Enter

Anar a Treballs