Seleccionar text

Llista de tecles para seleccionar text

Tecles Descripció
majúscula + dreta o esquerra Selecciona el caràcter a la dreta o esquerra del cursor. Si seguim polsant la fletxa, sense deixar de prémer la majúscula, seguirà seleccionant més caràcters con cada pulsació.
Inici, majúscula + dalt o baix Ens posicionarem al principi de la línia actual y es seleccionarà la línia superior (dalt) o l’actual (baix). Si seguim polsant la fletxa, sense deixar de prémer la majúscula, seguirà seleccionant més línies en cada pulsació.
majúscula + ctrl + inici Selecciona tot el text comprés des de la posició actual al inici del document.
majúscula + ctrl + fin Selecciona tot el text comprés entre la posició actual al final del document.