Navegació per una taula

Per usuaris novells

Per les cel·les de la taula

Tecles Descripció
avall El cursor es mou per totes les cel·les de la taula d’esquerra a dreta i de dalt avall
dalt El cursor es mou per totes les cel·les de la taula d’avall a dalt i de dreta a esquerra.
ctrl + alt + dreta Mou el cursor per totes les cel·les d’esquerra a dreta de la mateixa fila
ctrl + alt + esquerra Mou el cursor per totes les cel·les d’esquerra a dreta per la mateixa fila
ctrl + alt + avall Mou el cursor per totes les cel·les cap avall de la mateixa columna
ctrl + alt + dalt Mou el cursor per totes les cel·les cap amunt de la mateixa columna
AltGr + dreta Mou el cursor a la cel·la de la dreta de la mateixa fila
AltGr + esquerra Mou el cursor a la cel·la de l’esquerra de la mateixa fila
AltGr + avall Mou el cursor a la cel·la inferior de la mateixa columna
AltGr + dalt Mou el cursor a la cel·la superior de la mateixa columna

Per l’interior d’una cel·la

Tecles Descripció
Esquerra El cursor es mou un caràcter a l’esquerra dins de la cel·la. Ull!, si es polsa en la primera posició de la cel·la, passa a la darrera posició de la cel·la de l’esquerra, i si és la primera de la fila a la darrera de la fila anterior.
Dreta El cursor es mou un caràcter a la dreta dins de la cel·la. Ull!, si polsa en la darrera posició de la cel·la, para a la primera posició de la cel·la de la dreta, i si és la darrera de la fila, a la primera de la fila següent.
Inici El cursor va al principi de la línia a on s’està (ull amb les cel·les amb més d’una línia)
Fi El cursor va al final de la línia a on s’està (ull amb les cel·les amb més d’una línia)