Tecla Tab

Localització:

Bloc alfanumèric, fila 2, la primera tecla de la esquerra.

Acció:

Insereix un tabulador (Processadors de text) o desplaça el focus al següent control (camp d’edició, botons, desplegables, etcètera.)

Combinacions:

Amb Majús.: Inverteix l’acció principal cap a en darrera (Hem detectat que Word 2007 que ho segueix fent cap a endavant)

Amb Ctrl: Desplaça el focus a la següent pestanya.

Amb Majús.+Ctrl: Desplaça el focus a l’anterior pestanya.

Amb Alt: Desplaça el focus a la següent finestra de Windows.

Amb Majús.+Alt: Desplaça el focus a l’anterior finestra de Windows.

Altres usos:

a) NVDA: Ins+Tab: Ens indica on està el focus.

b) Word 2007: Majús.+Tab: Se comporta como un simple Tab.