Representació de les combinacions i seqüències de tecles

Estructura

Les tecles a polsar les posem en una taula de tres columnes i dues o més files. El usuaris novells disposen d’aquesta pàgina per començar a moure’s per les taules: Navegació per una taula per usuaris novells.

Files

La primera fila és de capçalera, indicant que hi posem en cada columna.

Si hi han pulsacions en seqüència anem afegint files.

Columnes

  • La primera columna indica el pas dins de la seqüència de tecles, o si és un pas únic.
  • La segona les tecles en qüestió, sempre la capçalera està enllaçada a aquesta pàgina per poder-la consultar.
  • I la darrera columna té la Descripció del que passa al polsar les tecles.

Pot donar-se el cas de que afegim un altre columna amb la descripció del que llegeix el NVDA o fins i tot el seu àudio enregistrat per poder escoltar que és el que diu en aquell cas.

Llistes de dreceres de teclat

En el cas de que fem una llista de dreceres de teclat, no hi serà la primera columna.

Combinacions

Quan s’han de polsar dues tecles simultàniament, primer una, i mentre està polsada, prémer l’altre, s’indica amb el signe mes “+”, entre la primera i la segona tecla.

Exemple:

Pas Tecles Descripció
únic Ctrl + c Copia el text seleccionat

Seqüències

Quan hi ha una seqüència de tecles a polsar, posem les diferents tecles o combinacions en diferents files (normalment en altres llocs es separen amb una coma “,”).

Exemple:

Pas Tecles Descripció
1 Alt Obre la barra d’eines
darrer v Obre el menú ‘visualitza’

Seqüències i combinacions

En una mateixa taula poden coincidir seqüències i combinacions de tecles.

Exemple:

Pas Tecles Descripció
1 Ctrl + p Obre el formulari d’impressió
2 Tab Passa al següent bloc d’informació
3 Fletxa avall Selecciona l’impressora PDF
darrer Enter Inicia l’impressió

Ús avançat

Els usuaris novells disposen d’una explicació sobre que fa cada pulsació anant resseguint tota la taula amb la fletxa avall, mentre que els usuaris experts poden seguir la columna de les tecles, tal i com ho expliquem en Navegació per una taula.

.