Ruta “Guia de Word 2007 amb tecles” per l’Índex de pàgines en castellà

Aquesta és la darrera de les quatre rutes que hem preparat per arribar a aquesta Guia per camins diferents, amb objectiu de veure les diferents maneres de navegar per la nostre web.

 

 

Pas Descripció Tecles Resultat
1 Anar al primer Control + Inici, Tab, Enter
S’obre pàgina d’inici
2 Anar al primer encapçalament de nivell 2 Control + Inici, 2
Cóm ho fem
3 Anar al enllaç del índex en castellà Majúscula+Tabulador El focus es situa damunt de l’enllaç
4 Anar a la pàgina Enter Obrim la pàgina
5 Cercar l’encapçalament de la Guia Word amb tecles Polsar 2 (fan) tantes vegades com sigui necessari El focus es situa en el enllaç de la Guia,  o… seguir polsant Tab per situar-se en els enllaços dels capítols.
6 Obrir l’enllaç seleccionat. Enter S’obre la guia…