Ruta “Curs de Word 2007 amb tecles” per l’Índex temàtic

Aquesta és la primera de les quatre rutes que hem preparat per arribar a aquesta Guia per camins diferents, amb objectiu de veure les diferents maneres de navegar per la nostra web.

Pas Descripció Tecles Resultat
1 Anar al principi de la pàgina en què estem Ctrl + Inici Apareix l’enllaç “Saltar a l’article”
2 Anem al Menú principal Tab, 2 vegades. El focus se situa damunt del primer enllaç del menú principal (Índex)
3 Obrim l’Índex Enter S’obre la pàgina de l’Índex
4 Cercar fins a arribar a l’encapçalament 2: Índex temàtic El número 2 (fan), tantes vegades fins que sigui necessari. El focus se situa damunt de l’encapçalament de nivell 2 de l’Índex temàtic
5 Anem a l’índex temàtic Enter S’obre la pàgina de l’Índex temàtic
6 Cercar fins a arribar a l’encapçalament 4: Lletra G El número 4 (fan), tantes vegades fins que sigui necessari. El focus se situa damunt de l’encapçalament de nivell 4: (lletra) G
7 Cercar fins a arribar a l’enllaç Cursos Tab tantes vegades com sigui necessari El focus se situa damunt de l’enllaç: Guies
8 Obrir Cursos Enter S’obra la pàgina de Guies
9 Cercar fins a l’article: “Hem publicat el Curs per Word 2007 amb tecles” El número 2 (fan), tantes vegades fins que sigui necessari. El focus se situa en l’encapçalament de nivell 2: Hem publicat la Guia per Word 2007 amb tecles
10 Anar a l’article Enter S’obre l’article: Hem publicat el Curs per Word 2007 amb tecles
11 Cerquem fins a l’enllaç: Curs Word 2007 amb tecles Tab tantes vegades com sigui necessari El focus se situa en l’enllaç: Curs Word 2007 amb tecles
12 Obrir el Curs Word 2007 amb tecles Enter S’obre la pàgina: Curs Word 2007 amb tecles