Descobrint el contingut de les webs navegant pels encapçalaments

Al carregar una pàgina el NVDA començarà a llegir sense parar tot el contingut, això pot ser una mica farragós, sobre tot sot si no coneixem de què ens està parlant.

Una bona estratègia per fer-nos una idea del contingut pot ser la següent:

  • Polsa la tecla Control “Ctrl” per que el NVDA aturi la lectura contínua.
  • Busca el títol principal:
    • Polsa el número “1” de la fila alfanumèrica, i si no es troba cap en davant, es pot provar cap en darrera amb la majúscula del mateix “1”.
  • Polsant la tecla “h” anirà llegint els diferents encapçalaments en que està estructurat el contingut indicant el seu nivell. (amb la majúscula va cap a darrera)