Guia d’accessibilitat ràpida

Aspectes bàsics

Idiomes

Hem incorporat el traductor automàtic de Google per poder veure la nostre web en diversos idiomes com expliquem en la pàgina de Idiomes.

Punts de referència principals

Reviseu les instruccions on expliquem cóm arribar a determinats llocs clau, els punts de referència principals, de gran utilitat, que serveixen de punt de partida per navegar fins a altres llocs de caire secundari.

Control mínim del lector de pantalla NVDA

 • Aturar la lectura contínua que es produeix cada vegada que es carrega una pàgina: Ctrl
 • Per llegir la línia següent complerta: Fletxa avall. El focus queda posicionat al principi de la línia.
 • Per llegir la línia anterior complerta: Fletxa dalt. El focus queda posicionat al principi de la línia.
 • Podem saltar al capítol següent d’aquesta guia amb la tecla “h“cap en davant o am la “majúscula+h” cap en darrera.
 • Podem situar el focus en el següent enllaç amb la tecla “k” i a l’anterior amb la “majúscula+k“. Si cal canviara de línia.

Teclat

Aquí expliquem tot lo referent al Teclat i tot sobre les tecles i les seqüències i combinacions de tecles que s’han de polsar per obtindre resultats, que les expliquem amb taules (contenidors de NVDA) i per moure’s per elles cal mirar primer de tot veure la Navegació per una taula per usuaris novells i després la Representació de les combinacions i seqüències de tecles.

Glossari

 • Per comprendre els termes que emprem que no s’entenguin hem preparat un glossari explicant-los.

Exemples de navegació

 • Hem desenvolupat una sèrie de rutes de navegació descrivint els passos a seguir per arribar a diferents destinacions per que resultin d’utilitat pels usuaris novells i il·lustratius de les diferents maneres de moure’s per aquesta web.

Requisits mínims de Programari

Requisits mínims de Maquinari

Comprendre l’estructura de la web

Cal per poder-se fer un mapa mental que és necessari per comprendre el que explicarem després i la mobilitat entre els diferents elements.

 • Aquí os expliquem la part d’estructura fixe que no canvia mai: Capçalera i peu de pàgina.
 • I aquí el cos central que és on hi ha el contingut.

Aspectes claus per moure’s pel contingut

Al carregar una pàgina…

 • El NVDA començarà a llegir de seguit tot l’article.
 • Podem anar a qualsevol enllaç per fer una consulta i tornar a la pàgina anterior polsant la tecla de retrocés.
 • Amb la: “tecla de la fletxa a vall”, podem llegir el document línia a línia.

Enllaços

 • Concepte
 • Al anar a enllaços interns (dins de la mateixa pàgina), es desplaça el focus a la destinació i allà es queda.
 • Al anar a enllaços locals (dins de la mateixa web), podem tornar al punt de partida polsant la tecla Retrocés (sempre que no estem en un camp d’edició)
 • Al anar a enllaços remots (d’un altre web), aquests s’obren en una pertanya nova del navegador. Per tornar on estàvem cal tancar-la amb Ctrl+w.

Moure’s pel nucli del contingut de l’article

Encapçalaments

 • El nucli de l’article està estructurat en diferents apartats fent sevir encapçalaments de diferents nivells.
  • El títol del article sempre és un encapçalament de nivell 1.
  • El nucli del article sempre està estructurat amb apartats identificats amb encapçalaments de nivell 2. Com a mínim un, i poden incloure altres encapçalaments de nivell més alt.
 • Es pot navegar còmodament amb NVDA fent servir les tecles 1, 2, 3, etc… de la fila alfanumèrica (segona filera del teclat).
  • Si polsem la tecla: “1” “2”… fins el “6”, anirem al següent ”encapçalament 1”, “2”… “6”..
  • Amb la majúscula de les mateixes tecles anirem al anterior.
  • Cada cop que el cursor es posa en un títol , el NVDA ens diu la paraula “encabezado” i el seu nivell.
  • Si no el troba ens ho indicarà.
  • Per recorre els encapçalaments sen tenir en compte el nivell farem servir la tecla “h” cap a en davant i la seva majúscula cap a darrera.
 • Hem preparat un petit recull de les tecles bàsiques del NVDA per la navegació per l’estructura.
 • També hem preparat un petit document al respecte: Descobrint el contingut de les webs navegant pels encapçalaments.

Per aprofundir…

Ara ja esteu preparats per aprofundir en la Guia d’accessibilitat complerta.