Guia d’accessibilitat ràpida

Aspectes bàsics

Idiomes

Hem incorporat el traductor automàtic de Google per poder veure el nostre web en diversos idiomes com expliquem en la pàgina d’Idiomes.

Punts de referència principals

Reviseu les instruccions on expliquem com arribar a determinats llocs clau, els punts de referència principals, de gran utilitat, que serveixen de punt de partida per navegar fins a altres llocs de caràcter secundari.

Control mínim del lector de pantalla NVDA

 • Aturar la lectura contínua que es produeix cada vegada que es carrega una pàgina: Ctrl
 • Per llegir la línia següent completa: Fletxa avall. El focus queda posicionat al principi de la línia.
 • Per llegir la línia anterior completa: Fletxa dalt. El focus queda posicionat al principi de la línia.
 • Podem saltar al capítol següent d’aquesta guia amb la tecla “h” cap endavant o amb la “majúscula+h” cap endarrere.
 • Podem situar el focus en el següent enllaç amb la tecla “k” i a l’anterior amb la “majúscula+k“. Si cal, canviarà de línia.

Teclat

Aquí expliquem tot el referent al Teclat i tot sobre les tecles i les seqüències i combinacions de tecles que s’han de polsar per obtenir resultats, que les expliquem amb taules (contenidors de NVDA) i per moure’s per elles cal mirar primer de tot veure la Navegació per una taula per usuaris novells i després la Representació de les combinacions i seqüències de tecles.

Glossari

 • Per comprendre els termes que emprem que no s’entenguin hem preparat un glossari explicant-los.

Exemples de navegació

 • Hem desenvolupat una sèrie de rutes de navegació descrivint els passos a seguir per arribar a diferents destinacions perquè resultin d’utilitat pels usuaris novells i il·lustratius de les diferents maneres de moure’s per aquesta web.

Requisits mínims de Programari

Requisits mínims de Maquinari

Comprendre l’estructura de la web

Cal per poder-se fer un mapa mental que és necessari per comprendre el que explicarem després i la mobilitat entre els diferents elements.

 • Aquí us expliquem la part d’estructura fixa que no canvia mai: Capçalera i peu de pàgina.
 • I aquí el cos central que és on hi ha el contingut.

Aspectes claus per moure’s pel contingut

En carregar una pàgina…

 • El NVDA començarà a llegir de seguit tot l’article.
 • Podem anar a qualsevol enllaç per fer una consulta i tornar a la pàgina anterior polsant la tecla de retrocés.
 • Amb la: “tecla de la fletxa avall”, podem llegir el document línia a línia.

Enllaços

 • Concepte
 • En anar a enllaços interns (dins de la mateixa pàgina), es desplaça el focus a la destinació i allà es queda.
 • En anar a enllaços locals (dins de la mateixa web), podem tornar al punt de partida polsant la tecla Retrocés (sempre que no estem en un camp d’edició)
 • En anar a enllaços remots (d’un altre web), aquests s’obren en una pestanya nova del navegador. Per tornar on estàvem cal tancar-la amb Ctrl+w.

Moure’s pel nucli del contingut de l’article

Encapçalaments

 • El nucli de l’article està estructurat en diferents apartats fent servir encapçalaments de diferents nivells.
  • El títol de l’article sempre és un encapçalament de nivell 1.
  • El nucli de l’article sempre està estructurat amb apartats identificats amb encapçalaments de nivell 2. Com a mínim un, i poden incloure altres encapçalaments de nivell més alt.
 • Es pot navegar còmodament amb NVDA fent servir les tecles 1, 2, 3, etc. de la fila alfanumèrica (segona filera del teclat).
  • Si polsem la tecla: “1” “2”… fins al “6”, anirem al següent encapçalament 1, 2… 6…
  • Amb la majúscula de les mateixes tecles anirem a l’anterior.
  • Cada cop que el cursor es posa en un títol, el NVDA ens diu la paraula “encabezado” i el seu nivell.
  • Si no ho troba, ens ho indicarà.
  • Per recórrer els encapçalaments sense tenir en compte el nivell farem servir la tecla “h” cap endavant i la seva majúscula cap a darrere.
 • Hem preparat un petit recull de les tecles bàsiques del NVDA per la navegació per l’estructura.
 • També hem preparat un petit document al respecte: Descobrint el contingut de les webs navegant pels encapçalaments.

Per aprofundir…

Ara ja esteu preparats per aprofundir en la Guia d’accessibilitat completa.