Dreceres de teclat més comuns emprades en entorns d’escriptori moderns

En la primera columna s’indica l’acció a realitzar i en la segona columna la combinació de tecles necessàries per executar-la en entorn Windows.  La segona columna serveix per ordinadors Apple i la tercera i quarta per entorns Linux.

Acció Windows Mac OS KDE GNOME
menú Arxiu Alt + A Alt + F Alt + F
Tancar l’aplicació Alt + F4 Cmd + Q Ctrl + Q Ctrl + Q
Crear un nou arxiu Ctrl + N Cmd + N Ctrl + N Ctrl + N
Obrir un fitxer Ctrl + O Cmd + O Ctrl + O Ctrl + O
Guardar el fitxer actual Ctrl + G Cmd + S Ctrl + S Ctrl + S
Imprimir el fitxer actual Ctrl + P Cmd + P Ctrl + P Ctrl + P
Tanca el fitxer actual diversos Cmd + W Ctrl + W Ctrl + W
menú Edita Alt + I Alt + F4 Alt + I
Desfer l’última operació Ctrl + Z Cmd + Z Ctrl + Z Ctrl | Z}
Refer l’última operació Ctrl + I Cmd + Maj + Z Ctrl + Maj + Z Ctrl + Maj + Z
Tallar l’àrea seleccionada i enviar-la al porta-retalls Ctrl + X, Maj + Supr Cmd + X Ctrl + X Ctrl + A
Copia l’àrea seleccionada i enviar-la al porta-retalls Ctrl + C, Ctrl + Ins Cmd + C Ctrl + C Ctrl + C
Enganxa contingut del porta-retalls a l’àrea actual Ctrl + V, Maj + Ins Cmd + V Ctrl + V Ctrl + V
Seleccionar tot el contingut del control o finestra actuals Ctrl + A Cmd + A Ctrl + A Ctrl + A
esborrar selecció Supr ← Retrocés Supr Supr
sobreescriure ins
Buscar paraules en el text actual Ctrl + F Cmd + F Ctrl + F Ctrl + F
Cerca incremental /
Buscar paraules en múltiples textos o arxius Win + F Cmd + Espai Ctrl + F
Cerca el següent resultat F3 Cmd + G Ctrl + G Ctrl + G
Cercar i reemplaçar resultats Ctrl + H Cmd + F Ctrl + R Ctrl + H
menú Veure Alt + V Alt + V Alt + V
augmentar zoom Ctrl + RuedaRatón amunt o Ctrl + + Cmd, Cmd + Maj + + Ctrl + + Ctrl + +
disminuir zoom Control + RuedaRatón avall o Ctrl + Cmd + Ctrl + Ctrl +
Recarregar arxiu actual F5, Ctrl + R Cmd + R F5 Ctrl + R
Mostra propietats / finestra d’informació d’objectes seleccionats Alt + Entrada Cmd + I Alt + Entrada
Mostra fitxers ocults Ctrl + H Ctrl + H
Menú Marcadors / Favorits Alt + B Cmd + Opt + B Alt + B Alt + B
Afegir ubicació actual a marcadors / favorits Ctrl + D Cmd + D Ctrl + B Ctrl + D
Administrar marcadors / favorits Cmd + Opt + B Ctrl + B
menú Anar
Anar al navegador Cmd + L
Anar a ubicació anterior en l’historial Alt + Esq, ← Retrocés Cmd + Esq, Cmd + [ Alt + Esq Alt + Esq
Anar a ubicació següent en l’historial Alt + Dreta Cmd + Dreta, Cmd +] Alt + Dreta Alt + Dreta
Pujar un nivell en la jerarquia de navegació ← Retrocés Cmd + Alt + Alt +
Anar a la pàgina d’inici Cmd + Inici Ctrl + Inici Ctrl + Inici
crear text Cmd + T
Efecte negretes en el text seleccionat Ctrl + N Cmd + B Ctrl + B Ctrl + B
Efecte subratllat en el text seleccionat Ctrl + S Cmd + U Ctrl + U Ctrl + U
Efecte itàlica / cursiva en el text seleccionat Ctrl + K Cmd + I Ctrl + I Ctrl + I
Maneig de la finestra
Alternar focus a la següent finestra Alt + Tab Cmd + Tab Alt + Tab Alt + Tab
Alternar focus a l’anterior finestra Alt + Maj + Tab Cmd + Maj + Tab Alt + Maj + Tab Alt + Maj + Tab
Alternar focus a la següent finestra (sense diàleg) Alt + Esc Ctrl + F4 Alt + Esc
Alternar focus a l’anterior finestra (sense diàleg) Alt + Maj + Esc Ctrl + F4 Alt + Maj + Esc
Alternar focus al següent panell de l’escriptori Ctrl + Alt + Tab
Alternar focus a l’anterior panell de l’escriptori Ctrl + Alt + Maj + Tab
Alternar focus al següent panell de l’escriptori (sense diàleg) Ctrl + Alt + Esc
Alternar focus a l’anterior panell de l’escriptori (sense diàleg) Ctrl + Alt + Maj + Esc
Menú contextual de la finestra activa Alt + Espai Alt + F3 Alt + Espai
Tancar la finestra activa Alt + F4, Ctrl + F4 Cmd + W Alt + F4 Alt + F4
Restaurar la finestra activa a la seva mida anterior Alt + F5
Moure la finestra activa Alt + Espai + M + ↑, ↓, o Alt + F7
Redimensionar la finestra activa Alt + Espai S + ↑, ↓, o Alt + F8
Minimitzar la finestra activa Alt + Espai + N Cmd + M Super + Alt + F9
Maximitzar la finestra activa Alt + Espai + X Super + + Alt + F10
Maximitzar la finestra activa horitzontalment super
Maximitzar la finestra activa verticalment Super + Espai
Minimitzar totes les finestres Win + M
Restaurar totes les finestres Win + Maj + M
Canvi entre pantalla completa i normal F11 F11 F11 F11
Amaga vores, barra de menú, d’eines i d’estat (per mostrar finestra activa en pantalla completa) Control + Maj + F Ctrl + F11
Enrotllar / Desenrotllar finestra activa Cmd + M Super + _ Alt + F12
Moure finestra a un determinat espai de treball Alt + Maj + Esq / Dreta / /
Moure finestra a l’espai de treball X Super + Alt + F #
Alternar al següent espai de treball Fn + Dreta Super + Tab
Alternar a l’anterior espai de treball Fn + Esq Super + Maj + Tab
Alternar al següent espai de treball (amb llistat) Ctrl + Tab
Alternar a l’anterior espai de treball (amb llistat) Ctrl + Maj + Tab
Anar a l’espai de treball X Ctrl + F #
Anar a un determinat espai de treball Ctrl + Alt + Esq / Dreta / /
Mostra / Amaga l’escriptori Win + D Ctrl + Alt + D Ctrl + Alt + D
Activa la finestra amb demanat d’atenció Ctrl + Alt + A
finalitzar finestra Alt + F4, Ctrl + F4 Cmd + Alt + Esc Ctrl + Alt + Esc
Emulació del ratolí Alt + F12 -> Fletxes, Maj + numpad -> Números
Tancar quadre de diàleg Esc Esc
Navegació entre controls o widgets
Alternar focus al següent control Tab Tab Tab
Alternar focus a l’anterior control Maj + Tab Maj + Tab Maj + Tab
Mostra missatge emergent per al control actiu Maj + F1 Ctrl + F1
Mostra ajuda contextual (Què és això?) Per al control actiu Maj + F1 Cmd +? Maj + F1 Maj + F1
Alternar focus al següent contenidor Ctrl + F6 Cmd + F6
Alternar focus a l’anterior contenidor Alt + F6 Cmd + Maj + F6
Posar foto en barra divisora ​​d’ambdós contenidors F8
Desplegar menú de context per al control actiu Maj + F10, Menú Menú Maj + F10, Menú
Canvia l’estat seleccionat del control actiu (casella de verificació, botó d’opció o Botton alternable) espai espai espai espai
Seleccionar control actiu (botó de comandament, element de menú) Entrada Entrada, Retorn Entrada, Retorn Entrada, Retorn
Anar al primer ítem del control actiu Inici, Fi Inici, Fi
Desplaçar vista seleccionada en una pàgina (a dalt, esquerra, a baix, dreta) RePàg, Ctrl + RePàg, AvPàg, Ctrl + AvPàg
Control de pestanyes o tabs
Crear nova pestanya Ctrl + T Cmd + T Ctrl + T, Ctrl + Maj + N Ctrl + T
Alternar focus a la següent pestanya Control + Tab Cmd + {, Cmd + Maj + Esq Ctrl +, Ctrl + RePàg
Alternar focus a l’anterior pestanya Control + Maj + Tab Cmd}, Cmd + Maj + Dreta Ctrl +. Ctrl + AvPàg
Navegació per l’escriptori
Executar comanda o aplicació Win + R Alt + F2 Alt + F2
Obrir nova finestra del navegador amb les mateixes pestanyes que l’actual Ctrl + N
menú Inici / Aplicacions Win, Ctrl + Esc Cmd + Maj + A Alt + F1 Alt + F1
Copiar captura de pantalla de l’escriptori complet al porta-retalls ImprPant Cmd + Ctrl + Maj +3 Ctrl + ImprPant ImprPant
Copiar captura de pantalla de l’escriptori complet a un arxiu Cmd + Maj +3
Copiar captura de pantalla de la finestra activa al porta-retalls Fn + Alt + ImprPant Cmd + Ctrl + Maj + 4 Alt + ImprPant Alt + ImprPant
Copiar captura de pantalla de la finestra activa a un fitxer Cmd + Maj + 4
Bloqueja escriptori Win + L Ctrl + Alt + L Ctrl + Alt + L
Canviar usuari actiu Win + L Ctrl + Alt + L
Iniciar l’Administrador de tasques / Taula de processos Control + Maj + Esc, Ctrl + Alt + Supr Cmd + Opt + Esc Control + Esc
Iniciar el Centre d’Ajuda F1 F1, Cmd +? F1 F1
Canvia el nom arxiu. F2 Entrada F2

Font: Viquipèdia