Idiomes

Hem resolt definitivament el tema dels idiomes a la nostra web amb el sistema de traducció automàtica de Google.

Hem incorporat un menú per seleccionar l’idioma en el que es vol veure la nostre web.

Esta ubicat tot just en la part inferior de la capçalera, just després del menú principal (primer encapçalament de nivell 1) i abans del segon encapçalament de n1vell 1, que és el títol de la pàgina.

Hem observat un comportament erràtic d’aquest menú, motiu pel qual os facilitem el següents enllaços a les traduccions més sol·licitades.

En català

És el nostre idioma natiu, amb algunes excepcions que estan en castellà, amb aquest enllaç sortirà tot el contingut en català: Català

En castellano

Enlace a la web traducida al Castellano

En italiano

Link al sito web tradotto in Italiano

Em portugues

Link para o site traduzido para o Português

En français

Lien vers le site traduit en Français

In english

Link to the web translated into English