Glossari

Recull de descripcions dels termes que es fan servir a la web:

A-L

C

Camp d’edició

 • És un lloc a la pàgina web on s’espera que introduïm informació. Per exemple quan ens demanes en nom o l’adreça. Aquests camps tenen text alternatiu per informar d’aquesta informació al programa lector de pantalla del que se’ns està demanant.
 • A un conjunt de camps d’edició se li diu Formulari.

Cursor

 • Marca mòbil visible utilitzada per a indicar en la pantalla d’un visualitzador la posició en què es produirà l’operació següent. (TermCAT)
 • Nosaltres el fem servir en el sentit d’indicar la marca que indica on s’escriurà la propera lletra que polsem del teclat.

E

Enllaços

 • Un enllaç, hiperenllaç o hipervincle és un element de referència o de navegació en un document que condueix a una altra secció del mateix document o a qualsevol altre recurs. (Viquipèdia)
 • Hi ha tres menes d’enllaços:
  • Interns: Dins de la pàgina actual.
  • Locals: A altres pàgines de la mateixa web
  • Remots: A altres webs diferents.

F

Focus

 • És com una espècie de cursor virtual que indica on es produirà la propera acció.
 • Serveixi com a exemple que si el focus està sobre un botó, o enllaç, en polsar “enter” es polsa el botó o es va a l’enllaç.
 • Propietat temporal d’un objecte d’una interfície d’usuari, com ara una finestra, una visualització, un quadre de diàleg o un botó, que permet que l’objecte rebi una entrada de teclat de l’usuari.(TermCAT)
 • No sempre és visible, encara que el NVDA l’indica sempre directa o indirectament.

L

Lector de Pantalla

 • Un lector de pantalla és un programari que tracta d’identificar i interpretar allò que es mostra en pantalla. Aquesta interpretació es representa a continuació a l’usuari mitjançant sintetitzadors de text a veu, icones sonores, o una sortida braille. (Viquipèdia)
 • Per una descripció més completa del lector principal que fem servir podeu anar a la pàgina del NVDA.

Llistes numerades o amb vinyetes

 • Serveixen per estructurar d’una manera diferent  la informació d’un paràgraf, per permetre facilitar la comprensió davant una sèrie d’elements ordenats (numerada) o enunciats (vinyetes).
 • Per afinar en el seu ús convé seguir aquestes recomanacions: «Llistes numerades o amb vinyetes» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1592> [consulta: 23 abril 2018].

M-Z

T

Taula

 • Estructura de dades formada per files i columnes que serveix per a emmagatzemar, ordenar i relacionar la informació d’una base de dades. Nota: En una taula les files corresponen als registres i les columnes corresponen als camps. (TermCAT)

Text Alternatiu

 • (Alternate text, Alttext) El text alternatiu, és un text relacionat amb una imatge que serveix el mateix propòsit i transmet la mateixa informació essencial que la imatge. En situacions on la imatge no està disponible per al lector (potser perquè s’han desactivat les imatges en el seu navegador web, o està fent servir un lector de pantalla, a causa d’una deficiència visual) el text alternatiu garanteix que cap informació o funcionalitat es perd.  L’absència de text alternatiu, o bé si aquest és poc útil, pot derivar en frustració per als usuaris cecs de la web. (de la Viquipèdia)