Curs bàsic de Winguido: Ús mínim del teclat per usuaris novells

Introducció

 • En la secció Teclat expliquem els diferents models, la distribució de les tecles i dels blocs de tecles. Convé que el cuidador la llegeixi per comprovar el model i pugui explicar-ho correctament a l’usuari.

Tecles mínimes necessàries

Barra espaiadora

 • És la tecla més gran.
 • Està situada en el centre de la fila 5.

Alt (A l t)

 • Situada a l’esquerra de la barra espaiadora en la fila 5. (és la tercera començant por l’esquerra del tot)

Fletxa avall

 • És la cinquena tecla a la dreta de la barra espaiadora en la fila 5. (també és la cinquena començant per la dreta del tot)

Fletxa a dalt

 • En la part dreta de la fila 4, just a sobre de la fletxa avall de la fila 5. (cinquena de la fila 4 començant por la dreta)

Enter

 • Existeixen dues tecles Enter (també dites Entrar, IntroReturn):
  1. Una doble que ocupa les files 2 i 3 situada en la part dreta del bloc principal (bloc alfanumèric).
  2. I la segona, la més fàcil de localitzar, també és doble ocupant les  files 4 i 5 i està en la cantonada dreta inferior del teclat (a la dreta del tot de la barra espaiadora).

Escape (E s c)

 • Està situada en la cantonada superior esquerra, la primera tecla de la fila 1.

Pràctiques

Prova del teclat

 • Recomanem que l’usuari practiqui el temps necessari per agafar habilitat.
 • Per poder practicar sense rics, convé fer servir l’opció “Prova de teclat”.
 • Es pot accedir des de la part inferior del menú Principal.
 • Polsem Enter i ja podem practicar amb tota tranquil·litat.
 • Per sortir d’aquesta modalitat s’ha de polsar la tecla Esc (e s c).

Navegació mínima pels menús de Winguido

 • Per moure’s pels menús, es fan servir tan sols les tecles: Fletxa a dalt o fletxa avall, per seleccionar l’opció desitjada  i Enter per executar-la, quan s’obrirà un altre menú o bé s’executarà el seleccionat.
 • La selecció realitzada queda memoritzada com punto de partida para la següent vegada que tornem al mateix menú.
 • Quan se selecciona una opció de qualsevol menú, s’escolta una breu descripció del que passarà si polsem Enter.