Curs bàsic de Winguido: Ús bàsic del teclat

Introducció

  • Per poder treure profit d’aquest apartat, convé haver seguit totes les pràctiques de l‘Ús mínim del teclat per usuaris novells
  • Pugem el nivell de coneixements per poder ser més eficients en la selecció d’opcions.

Tecles bàsiques necessàries per poder executar el Procediment senzill per la reproducció d’arxius MP3

A (tecla a)

  • És la segona tecla per l’esquerra de la fila 3 del bloc alfanumèric.

C (tecla c)

  • És la cinquena tecla per l’esquerra de la fila 4 del bloc alfanumèric.

E (tecla e)

  • És la quarta tecla per l’esquerra de la fila 2 del bloc alfanumèric.

M (tecla m)

  • És la novena tecla per l’esquerra de la fila 4 del bloc alfanumèric, la cinquena començant per l’esquerra del mateix bloc.

Practiques

Prova del teclat

Navegació bàsica pels menús de Winguido

  • A més del sistema mínim, es pot accelerar la navegació polsant la primera lletra de les diferents opcions dels menús.
  • Si hi ha més una opció que comencin per la mateixa lletra en seguir polsant-la anirà correlativament saltant entre aquestes opcions.