Curs bàsic de Winguido: Procediment senzill per la reproducció d’arxius MP3

Accés a l’arxiu MP3 a reproduir:

 • Des de el Menú Principal (S’arriba polsant Esc (e s c) repetidament des de qualsevol menú)
 • Polsar la tecla a fins que s’escolti l’opció Arxius i polsar Enter.
 • Polsar la tecla a fins que s’escolti l’opció Audició d’arxius y polsar Enter.
 • Polsar la tecla m fins que s’escolti l’opció (M) Documents y polsar Enter.
 • Polsar la tecla fins que s’escolti l’opció Carpetes y polsar Enter.
 • Polsar la tecla a  fins que s’escolti la carpeta “àudio llibres” y polsar Enter.
 • Seleccionar l’arxiu MP3 a escoltar, o la carpeta a obrir, amb Fletxa a dalt o Fletxa avall i polsant Enter. Si s’ha seleccionat una carpeta, tornar a començar al principi d’aquest punt.
 • Polsar la tecla m fins que s’escolti l’opció Menú fragment a escoltar complert y polsar Enter.
 • Seleccionar el fragmento del llibre a escoltar amb Fletxa a dalt o Fletxa avall i polsar Enter.
 • Apareix el Menú d’audició d’arxius.
 • Polsar la tecla e fins que s’escolti l’opció Escolta en espera y polsar Enter.
 • Comença la reproducció. (Veure l’apartat Control de la reproducció)
 • Quan finalitza la reproducció torna al Menú fragment a escoltar complert.
 • Polsant Esc (e s c) repetidament tornarem a fer el recorregut efectuat cap a en darrera .

Control de la reproducció

Mentre s’està reproduint tan sols podem fer servir una tecla, la barra espaiadora, al polsar-la aturarem la reproducció, i disposarem de tres opcions:

 • Continuar la reproducció tornant a polsar la barra espaiadora.
 • Accedir al Menú d’audició d’arxius en pausa polsant la tecla Alt (a l t).
 • Sortir de la reproducció polsant la tecla Esc (e s c) tornant al Menú fragment a escoltar complert.

Menú d’audició d’arxiu en pausa

Opcions:

 • (V) Anar al principi
 • (H) Avançar
 • (H) Retrocedir
 • (M) Anar a la meitat
 • (P) Percentatge reproduït
 • (F) Anar al final.
 • (C) Continuar
 • (C) Reproduir els fragments de forma aleatòria.
 • (R) Activar la repetició
 • (F) Fí
 • (I) Informació
 • (T) Títols
 • (V) Baixar el volum.
 • (V) Pujar el volum.