Curs bàsic de Winguido: Procediment de càrrega de llibres

Trobar àudio llibres

 • Es relativament senzill trobar-los en Internet amb els buscadores mitjançant els texts:
  • àudio llibres
  • àudiollibres”
  • àudiollibres
  • “llibres en mp3”, etc…
 • S’ha de tenir en compte de descarregar llibres que no tinguin els drets d’autor vigents.
 • Hem recopilat una serie de llocs que permeten la descarrega en l’apartat: Biblioteques digitals en la nostre Miscel·lània.

Descarrega d’àudio llibres

 • Si no la tenim. crear la carpeta “àudio llibres” en la carpeta “Documents”.

Llibres en un sol arxiu MP3

 • Descarregar-lo en la carpeta “àudio llibres“, comprovant que el nom de l’arxiu MP3 sigui prou clar pel usuari, si no ho es, reanomenar-lo.

Llibres en diversos fragments de MP3

 • Crear una carpeta per aquest àudio llibre dins de la carpeta “àudio llibres“, seguint el mateix principi de claredat que en el punt anterior.
 • Descarregar tots els fragments en la carpeta creada.