Curs bàsic de Winguido: Configuració inicial

Requisits mínims:

Advertiments inicials per l’us de la versió en castellà

  • Winguido no es troba, fins aquest moment, traduït al català, per el que farem servir la versió en castellà.
  • Això ens pot crear algunes discrepàncies en l’hora de fer servir les inicials de les opcions, quan això es produeix, davant de la opció posem entre parèntesi l’inicial de l’opció castellana, que és la que es té que polsar per efectuar la selecció. Veure Navegació bàsica pels menús de Winguido.

Instal·lació e inscripció del programa

Tota la informació per la instal·lació està disponible en la pàgina: Winguido

Configuració del teclat

Seguir la ruta del menú N V D A:

  • Menú principal, Configuració, Teclat, Nivell de teclat, 4.

Iniciar Winguido

Automàtic

Per que Winguido s’inicii automàticament al engegar l’ordinador. Seguir la ruta:

  • Menú principal, Configuració, Arranque del programa, Activació del arranque automàtic de Winguido.

Manual

Per que Winguido s’inicii tan sols des de les icones del escriptori o del menú inici. Seguir la ruta:

  • Menú principal, Configuració, Arranque del programa, Creació de una icona para el arranque de Winguido en el escriptori (o en el menú de inicio).