Ja son disponibles les nostres recomanacions per crear documents accessibles

Hem intentar resumir lo més bàsic per elaborar documents accessibles en un senzill full de recomanacions: Recomanacions generals per elaborar documents accessibles estructurat de la següent manera: 1 Redacció 2 Imatges i altres objectes 3 Estructura del document També hem publicat la versió en castellà: Recomendaciones generales para elaborar documentos accesibles.