Recomanacions generals per elaborar documents accessibles

 1. Redacció

  1. Elaborar el text amb la màxima claredat i sensillesa possible. Intentar ser precisos i no utilitzar estructures gramaticals complicades que necessiten una relectura per la seva bona comprensió. Utilitzar frases curtes, senzilles i efectives.

  2. Evitar las abreviatures, es preferible utilitzar las paraules completes. (també és necessari evitar els números romans o bé transcriure’ls)

  3. Evitar expressions que necessiten que es vegi el document per poder-les interpretar: “veure-les mes abaix”, “la imatge mes petites”, “al final del document”, etcètera.

  4. S’ha d’evitar el color sigui imprescindible per entendre el que se ha explicat. Per exemple: Marcar el fons del text en diferent color, números en vermell, el text en blau, etcètera)

 2. Imatges i altres objectes

  1. En les imatges, i altres objectes no textuals, incloure sempre un text alternatiu que inclogui tota la informació necessària per comprendre el seu contingut sense veure’l.

 3. Estructura del document

  1. Un document ordenat i estructurat ajuda a una major comprensió. Utilitzar els encapçalaments: Títol (o encapçalament) 1, títol 2, títol 3, etcètera, una eina molt efectiva per moure’s pel document amb molta facilitat.

  2. Utilitzar llistes amb vinyetes o numerades, per organitzar els paràgrafs (llistes, passos a seguir, etcètera)

  3. Paginar: Utilitzar salts de pàgina, i no passar de pàgina amb retorns de carro.