Pistes per a escriure clar i senzill

Controla la longitud

 • Evita els paràgrafs molt curts (1 o 2 línies) o massa llargs (15-20 línies).
 • Compte amb els paràgrafs-oració. Distribueix les idees en frases curtes, fes servir la puntuació (coma, punt i coma, punt i seguit) per a separar-les i enllaça les idees amb connectors (però, per tant, a més …).
 • Evita els gerundis i participis per a encadenar idees, ja que allarguen massa la frase i en dificulten la comprensió.

Segueix l’ordre natural de les frases

 • Subjecte + Verb + Complements

Utilitza la veu activa

Evitem construccions com aquesta:

 • La informació ens va ser sol·licitada per vostè en el seu missatge …
 • Vostè sol·licita la informació en el seu missatge …

Vés amb compte amb els gerundis, infinitius i participis

Evita l’acumulació d’elements de negació

Enumera

Connecta les idees

Tria les paraules més adequades

Paraules, les justes. El lèxic dels teus textos ha de ser clar, actual, ric i comprensible per al lector.

Dos suggeriments:

 • Utilitza paraules breus i senzilles
 • Utilitza paraules precises i variades

Reformula

Respecta les normes de la llengua

Brevetat i senzillesa

Elimina el que sigui innecessari:

 1. paraules que no aporten informació
  • «Va insistir reiteradament en el fet que el tema que clarament preocupa és el que seria la falta d’espai»
  • «Ha insistit que preocupa la falta d’espai»
 2. verbs de suport + substantiu
  • «Donem resposta a la vostra sol·licitud i procedirem a fer una investigació sobre el cas»
  • «Respondrem a la vostra sol·licitud i investigarem el cas»
 3. paraules que no afegeixen informació
  • «Per la raó que, de conformitat amb, en referència a …»
  • «Perquè, d’acord amb, sobre, pel que fa a…»

Una redacció acurada rebutja les paraules molt extenses

 • complementar => completar
 • clarificar => aclarir
 • influenciar => influir
 • intencionalitat => intenció

Fes servir paraules simples o accessibles

 • «Coadjuvar, secundar, emolument, desistiment, eximi, stricto sensu …»
 • «Contribuir, donar suport, remuneració, renúncia, estricte, dia a partir del qual …»

Precisió i varietat

Una redacció acurada rebutja la vaguetat. Evita paraules comodí o ambigües.

 • «Factor, element, fet, assumpte, qüestió, diversos, un conjunt de…»
 • «Es consideraran diversos dues assumptes accions humanitàries»

Fes servir paraules o expressions concretes.

 • Arribar a un objectiu => aconseguir
 • Oportunitats d’ocupació => llocs de treball
 • Desenvolupament negatiu => recessió

(Traducció d’Albert Ràfols de Traduit.cat  de l’article en castellà, extret i adaptat de l‘article de Yorokobu sobre la “Guia de Comunicación clara” de l’Ajuntament de Madrid)