Representació de les combinacions i seqüències de tecles

Estructura

Les tecles a polsar les posem en una taula de tres columnes i dues o més files.

Files

En la primera fila és de capçalera, indicant que hi posem en cada columna.

Si hi han pulsacions en seqüència anem afegint files.

Columnes

  • La primera columna indica el pas dins de la seqüència de tecles, o si és un pas únic.
  • La segona les tecles en qüestió, sempre la capçalera està enllaçada a aquesta pàgina por poder consultar-la.
  • I la darrera columna té la Descripció del que passa al polsar les tecles.

Llistes de dreceres de teclat

En el cas de que fem una llista de dreceres de teclat, no hi serà la primera columna.

Combinacions

Quan s’han de polsar dues tecles simultàniament, primer una, i mentre està polsada, prémer l’altre, s’indica amb el signe mes “+”, entre la primera i la segona tecla.

Exemple:

Pas

Tecles Descripció

únic

Ctrl+c Copia el text seleccionat a

Seqüències

Quan hi ha una seqüència de tecles a polsar, posem les diferents tecles o combinacions en diferents files (normalment en altres llocs es separen amb una coma “,”).

Exemple:

Pas

Tecles Descripció

1

Alt Obre la barra d’eines

darrer

V Obre el menú ‘visualitza’

Seqüències i combinacions

En una mateixa fórmula poden coincidir seqüències i combinacions de tecles.

Exemple:

Pas

Tecles Descripció

1

Ctrl+p Obre el formulari d’impressió

2

Tab Passa al següent bloc d’informació

3

Fletxa avall Selecciona l’impressora PDF

darrer

Enter Inicia l’impressió

Ús avançat

Els usuaris novells disposen d’una explicació sobre que fa cada pulsació anant resseguint tota la taula, mentre que els usuaris experts poden seguir la primera columna.