Passejant per aquesta web

Us convidem a fer una visita per la web del Grup de Treball Tecnologia Oberta per tal de que veieu cóm hem pensat que pugui ser el més accessible possible.

Pàgina principal

Una vegada en la pàgina principal, polsant la tecla: “tabulador” o amb la tecla : “fletxa a vall”, es poden fer una idea de les opcions que trobaran.

Per favor vagi a la opció : “treballs” i polsi la tecla : “enter o intro”.

Treballs

Aquesta pagina, com totes las de la web, estan estructurades amb els estils de títols , tal i com funciona en el Word.

Aquí trobarem una llista de enllaços.

Amb la tecla : “fletxa a vall”, anirem al enllaç :

Guía para crear documentos accesibles con Word 7 sólo con teclas

Polsarem la tecla: “enter”, per obrir al esmentat document.

Navegació per les pàgines

Quan s ‘obre el document, el focus es situa en el  “encapçalament 1”.

Si polsem les tecles : “Majúscula + tabulador”, el cursor ens mostra un icona que diu obrir/tanca.

Mini-índex

Al polsar enter sobre la opció obrir, apareix un petit índex.

En aquest índex, podem veure la estructura del document i el seu contingut.

Des de el mateix índex podem anar directament al punt del document que desitgem.

Desplaçament per els títols estructurats

També podem navegar per la pagina de un altre manera, gracies a tindre el document, ben estructurat.

  • Amb la: “tecla de la fletxa a vall”, podem llegir el document línia a línia.
  • Polsant les tecles: “insert + fletxa a vall”, podrem llegir el document de forma continuada.

Saltar directament a cada títol

  • Si polsem la tecla: “1”, de la fila alfanumèrica , anirem al ”encapçalament 1”.
  • Polsant la tecla: ”2”, de la mateixa fila, ens posarem en el “encapçalament 2”.
  • I polsant la tecla: ”3” de la esmentada fila, anirem al “encapçalament 3”.

Com hem vist, un document estructurat ens fa mes fàcil la navegació.

Cada cop que el cursor es posa en un títol , el NVDA ens verbalitza la paraula “encabezado”.

Per anar enredera als títols, hem de polsar les tecles : “majúscula + tabulador”.