Nivell de lectura dels caràcters especials

Introducció

Amb NVDA, els caràcters especials que s’escolten al passar-los  un a una (fletxes dreta o esquerra) son quasi tots, però al escoltar d’una forma contínua (entre d’altres, fletxa a dalt o a baix) s’ha de seleccionar el nivell detall del que s’escoltarà.

No hem trobat informació complerta sobre quins caràcters s’escolten o no en cada nivell. Nosaltres recomanem que els usuaris novells comencin pel nivell “Cap” i anar evolucionant amb l’experiència d’us cap a nivells superior.

Seleccionar el nivell

En el lector de pantalla NVDA podem escollir escoltar els diferents signes de puntuació, per tindre una idea mes real de el que hi ha a la pantalla.

Axó es pot configurar polsant la tecla: “Insert” + “p”.

Cada cop que polsem la lletra “p” (sense deixar de polsar l’insert) ens diu una de les opcions : “Cap”, “Alguna”, “La majoria” o “Totes”.

Totes

Ho llegeix tot, cosa que en molt moments pot ser molt pesat, encara que necessari en algunes circumstàncies.

La majoria

No llegeix tot, però és el que recomanem per usuaris no experimentats que facin servir la nostra web.

Alguna

Llegeix algunes, però no ho fa amb altres: parèntesis, comes, etc… Pot ser l’adequada per usuaris avançats.

Cap

Tan sols llegeix lletres i números.