Navegació per una taula

Per les cel·les de la taula

Tecles Descripció
avall El cursor es mou per totes les cel·les de la taula de esquerra a dreta i de dalt avall
dalt El cursor es mou per totes les cel·les de la taula d’avall a dalt i de dreta a esquerra.
ctrl + alt + dreta Mou el cursor per totes les cel·les de esquerra a dreta de la mateixa fila
ctrl + alt + esquerra Mou el cursor per totes les cel·les de esquerra a dreta perla mateixa fila
ctrl + alt + avall Mou el cursor per totes les cel·les cap avall de la mateixa columna
ctrl + alt + dalt Mou el cursor per totes les cel·les cap a munt de la mateixa columna
alt Gr + dreta Mou el cursor a la cel·la de la dreta de la mateixa fila
alt Gr + esquerra Mou el cursor a la cel·la de la esquerra de la mateixa fila
alt Gr + avall Mou el cursor a la cel·la inferior de la mateixa columna
alt Gr + dalt Mou el cursor a la cel·la superior de la mateixa columna

Per l’interior d’una cel·la

Tecles Descripció
esquerra El cursor es mou un caràcter a l’esquerra dins de la cel·la.
dreta El cursor es mou un caràcter a la dreta dins de la cel·la.
inici El cursor va al principi de la línia a on s’està (ull amb les cel·les amb més d’una línia)
fi El cursor va al final de la línia a on s’està (ull amb les cel·les amb més d’una línia)