Guia d’us

Introducció

Tota la feina s’ha fet amb Windows, el navegador Firefox i el lector de pantalla NVDA.

Totes les pagines:

  • Estan estructurades en diferents apartats fent sevir capçaleres de varis nivells (que corresponen als títols dels estils del Word) que permeten navegar còmodament amb NVDA fent servir les tecles 1, 2, 3, etc… de la fila alfanumèrica (segona filera del teclat).
  • Les pàgines que tinguin més d’un apartat incorporen al inici de tot (després del títol en català i aban en castellà) un mini-índex que dona accés ràpid tots els apartats en els que està estructurada la pàgina.
  • Després delcos principal de l’article, incloem un enllaç amb el nom “Imprimir pàgina en PDF” per poder crear un arxiu PDF accessible del contingut de la pagina.
  • Hi ha un menú principal a la part superior (nivell 1) amb els apartats principals de la web, i dins d’ells un Índex general que permet una visió de tot el contingut amb enllaços a totes les pàgines.

de la nostre web

del teclat

del Windows

del lector de pantalla NVDA