Guia d’ús

Abans de començar

Programari

Tota la feina s’ha fet amb Windows, el navegador Firefox i el lector de pantalla NVDA, podeu veure-ho a on expliquem amb més detall a programari.

Terminologia

Hem desenvolupat un glossari per explicar els termes informàtics emprats.

Estructura

Disseny de Web

 • La pàgina és es compon de:
  • Capçalera de pàgina (part superior de la pàgina)
  • Cos central (únic, tan sols amb una sola columna)
  • Peu de pàgina
Capçalera de pàgina
 • És la mateixa a totes les pàgines de la web
 • Elements:
  • Una imatge de fons amb un text descriptiu de la web amb lletra blanca i fons molt fosc.
  • Dins d’aquesta imatge hi ha un altre més petita a la banda esquerra amb el logotip de la Fundació COAATT enllaçada a la nostre pàgina d’inici.
  • Un menú principal, amb fons gris fosc i lletra blanca, per poder anar a les seccions principals de la web:
Peu de pàgina
 • És el mateix a totes les pàgines de la web
 • Es compon d’una sola línia de lletres negres amb fons blanc, separada del cos central per una ratlla horitzontal.
 • Elements:
  • Enllaç a la pàgina de contacte amb el títol: Grup de Treball “Tecnologia Oberta”.
  • Un petit separador vertical.
  • Enllaç a WordPress.org, tribut necessari com agraïment per poder fer servir gratuïtament aquest programa CMS per construir aquest web, amb el títol: Proudly powered by WordPress.
  • Un petit separador vertical.
  • Un text en agraïment pel tema (estètica) que fem servir a la web: Theme: blogsixteen.
  • Un petit separador vertical.
  • Enllaç a aquesta guia d’ús per que sigui accessible des de totes les pàgines amb el títol: Guia d’accessibilitat

Totes les pagines:

 • Estan estructurades en diferents apartats fent sevir capçaleres de varis nivells (que corresponen als títols dels estils del Word) que permeten navegar còmodament amb NVDA fent servir les tecles 1, 2, 3, etc… de la fila alfanumèrica (segona filera del teclat). Hem preparat un petit recull de les tecles bàsiques del NVDA per la navegació per l’estructura
 • Les pàgines que tinguin més d’un apartat incorporen al inici de tot (després del títol en català i abans en castellà) un mini-índex que dona accés ràpid tots els apartats en els que està estructurada la pàgina.
 • Després del cos principal de l’article, incloem un enllaç amb el nom “Imprimir pàgina en PDF” per poder crear un arxiu PDF accessible del contingut de la pagina.
 • Hi ha un menú principal a la part superior  amb els apartats principals de la web, i dins d’ells un Índex general que permet una visió de tot el contingut amb enllaços a totes les pàgines.

Començant

per la nostre web

pel teclat

pel Windows

pel lector de pantalla NVDA