Glossari

Recull de descripcions dels termes que es fan servir a la web:

A-L

C

Cursor

  • Marca mòbil visible utilitzada per a indicar en la pantalla d’un visualitzador la posició en què es produirà l’operació següent. (TermCAT)
  • Nosaltres el fem servir en el sentit d’indicar la marca que indica on s’escriurà la propera lletra que polsem del teclat.

F

Focus

  • Propietat temporal d’un objecte d’una interfície d’usuari, com ara una finestra, una visualització, un quadre de diàleg o un botó, que permet que l’objecte rebi una entrada de teclat de l’usuari.(TermCAT)
  • No sempre és visible, encara que el NVDA l’indica sempre directa o indirectament.
  • Serveixi com a exemple que si el focus està sobre un botó, al polsar “return” es polsa el botó.

M-Z

T

Taula

  • Estructura de dades formada per files i columnes que serveix per a emmagatzemar, ordenar i relacionar la informació d’una base de dades. Nota: En una taula les files corresponen als registres i les columnes corresponen als camps. (TermCAT)