Actualitat

Memòria d’activitats del 2017 i pla de feina pel 2018

Memòria d’activitats del 2017 Al intentar adaptar l’informació dels cursos presencials al format web ens vam donar compte que ens mancaven moltes coses per que foren efectius i a l’abast de tothom. Entre d’altres coses: Que fora mixt, accessible i efectiu tant per persones sense com amb dificultats visuals (que no poden fer servir el Read More…

Ja son disponibles les nostres recomanacions per crear documents accessibles

Hem intentar resumir lo més bàsic per elaborar documents accessibles en un senzill full de recomanacions: Recomanacions generals per elaborar documents accessibles estructurat de la següent manera: 1 Redacció 2 Imatges i altres objectes 3 Estructura del document També hem publicat la versió en castellà: Recomendaciones generales para elaborar documentos accesibles. Imprimir pàgina en PDF