Recull de manuals i llocs d’interès sobre accessibilitat documental

(Incomplert, en fase de publicació) – (Veure secció en castellà)

General (diversos formats)

 

Altres aspectes

  • Guia d’atenció dels estudiants amb discapacitat a l’universitat [Consell interuniversitari de Catalunya] PDF En el projecte Universitat i discapacitat a Catalunya (UNIDISCAT), realitzat pels doctors Emili Soro-Camats de la Universitat de Barcelona i Antoni Vilà de la Universitat de Girona, es presenta un estudi molt detallat sobre els aspectes legals referents a les adaptacions curriculars i sobre la situació actual de l’alumnat amb discapacitat matriculat a les universitats catalanes; en el projecte es fan propostes i suggeriments en relació a les adaptacions curriculars per a aquest tipus d’alumnat.